De producten en diensten van VAYA Projects worden door onze klanten beoordeeld met een 10 uit 10 op basis van meer dan 20 beoordelingen.

Privacyverklaring

VAYA Holding GmbH, gevestigd in 6020 Innsbruck (Tirol), Oostenrijk (Tiergartenstraße 102, Top 2), hierna te noemen “de websitebeheerder”, is eigenaar van en exploiteert de hierna vermelde sites:

De richtlijn gegevensbescherming bepaalt dat alle informatie die u aan de websitebeheerder bij het gebruik van deze website ter beschikking stelt, door de websitebeheerder ter verbetering van de site en de aanbiedingen mag worden gebruikt. Deze richtlijn gegevensbescherming is van toepassing in combinatie met de gebruiksvoorwaarden van de website.
De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om deze richtlijn gegevensbescherming te allen tijde zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Van toepassing is telkens uitsluitend de dan actuele privacyverklaring.

Gegevensverwerking

Wanneer u deze website bezoekt, is het mogelijk dat de websitebeheerder persoonlijke gegevens van u verzamelt, ofwel (1) indien u bij de boeking, de aanvraag en de aanmelding voor de nieuwsbrief naar deze gegevens wordt gevraagd (direct), ofwel (2) wanneer u bij het surfen met uw geregistreerde klantenaccount bent ingelogd (indirect). De websitebeheerder zal deze gegevens echter alleen voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring vermeld, gebruiken en is verplicht tot geheimhouding en bescherming van de persoonsgegevens, die op deze wijze worden verzameld. Deze privacyverklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot deze site, de samenwerking met externe aanbieders, het gebruik van cookies en vermeldt uw rechten in verband met uw persoonsgegevens en hoe u hiervan gebruik kunt maken.

Door de websitebeheerder wordt informatie over klanten en bezoekers van zijn website verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten, teneinde u over objecten/kortingen/all-in bedragen en diensten te informeren, deze te kunnen aanbieden en om statistieken met betrekking tot de website te kunnen opstellen. De informatie die door u aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt om, nadat wij hiervoor van u toestemming hebben verkregen, eventueel contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functie van de website of om u diensten te kunnen aanbieden die voor u nuttig kunnen zijn. Welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden opgeslagen wordt door de websitebeheerder onderstaand toegelicht.

Opslag

De via de website verzamelde gegevens worden bij de server web8006/Landeck opgeslagen. Hierbij worden de gegevens gedurende 5 jaar bewaard. Dagelijks worden back-ups gemaakt.

Opslag van gegevens

Terwijl u gebruikmaakt van de website, worden door de websitebeheerder bepaalde gegevens van u verzameld, waarna deze door de websitebeheerder voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De soort van de verzamelde gegevens en het gebruik hiervan door de websitebeheerder is afhankelijk van de betreffende gegevens. In deze privacyverklaring wordt onderscheid gemaakt tussen de hierna vermelde gegevenscategorieën:

 • anonieme gegevens
 • logingegevens
 • persoonsgegevens

Waar kan ik mijn opgeslagen persoonsgegevens inzien?

Gegevens van de website

Volgens de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u het recht op informatieverstrekking over de gegevens die ten aanzien van u werden verzameld, en heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. U heeft het recht om bezwaar in te dienen en om een beperkte verwerking te verlangen. Wij zullen uw verzoek of aanvraag zeer serieus behandelen. Indien u van een van de boven vermelde rechten gebruik wenst te maken, meld dit dan via:
info@vayaprojects.com
+43 5122 38 797

Gegevensbescherming

De websitebeheerder zal alle voorzorgsmaatregelen treffen, evenals administratieve, elektronische en fysieke procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik en om toegang tot deze gegevens door onbevoegden, beschikbaarstelling van deze gegevens aan derden, wijziging en vernietiging hiervan te voorkomen.

De website maakt gebruik van de codering SSL (Secure Sockets Layer). Hiermee wordt de vertrouwelijke omgang met uw gegevens via internet gegarandeerd.

Ook u zelf kunt helpen bij en door bepaalde voorzorgsmaatregelen een bijdrage leveren tot de bescherming van uw persoonsgegevens op internet. Wijzig frequent uw wachtwoord. Gebruik hierbij een combinatie van letters en cijfers en let erop dat u altijd gebruikmaakt van een veilige webbrowser die u continu dient te actualiseren.

De websitebeheerder heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voor het beoogde gebruiksdoel altijd correct, volledig en actueel zijn. Uiteraard heeft u altijd toegang tot de persoonsgegevens die u heeft verstrekt en heeft u altijd het recht om deze te wijzigen. U kunt ons helpen om ervoor te zorgen dat uw contactinformatie en uw instellingen correct, volledig en actueel zijn. U kunt ook een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen. Hiertoe kunt u via boven vermeld e-mailadres contact met ons opnemen.

Beschrijving en verzameling van de gegevenscategorieën

Anonieme gegevens

De anonieme gegevens worden gebruikt om anoniem het gebruik van de website, enkel voor anonieme statistische doeleinden, te analyseren. Anonieme gegevens die door de websitebeheerder worden verzameld omvatten de volgende gegevens (“anonieme gegevens”):

 • browsertype en versie
 • algemene informatie over het besturingssysteem
 • actuele datum en tijd

Logingegevens

Logingegevens worden uitsluitend gebruikt voor de exploitatie van de website. Het gebruik van logingegevens als anonieme gegevens volgens deze richtlijn gegevensbescherming blijft echter voorbehouden. Bij elk bezoek aan de website worden de gegevens in een bestand met logingegevens opgeslagen. Tot deze logingegevens behoren met name:

 • de site via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website
 • andere sites die vanuit de website worden bezocht
 • aantal sites dat werd bezocht en hoe lang
 • het aantal opgevraagde gegevens
 • de status van het gebruik (bijvoorbeeld gegevensoverdracht, bestand niet gevonden enz.)
 • IP-adres, locatie, gebruikte taal

Persoonsgegevens

De websitebeheerder gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om met de gebruiker contact op te nemen op basis van een door de gebruiker verleende toestemming;
 • voor een aanpassing van de website en van de producten die hierop worden aangeboden, aangepast aan de interesses en de voorkeuren van de gebruiker (inclusief de selectie van advertenties op en buiten de website);
 • voor de algemene verbetering van de producten en diensten van de websitebeheerder;
 • om een correcte dienstverlening door externe aanbieders te kunnen garanderen.

De websitebeheerder verzamelt uw persoonsgegevens, d.w.z. informatie, waardoor de websitebeheerder de mogelijkheid heeft om u te kunnen identificeren. De persoonsgegevens die de websitebeheerder van u verzamelt, worden vrijwillig door u aan de websitebeheerder verstrekt, doordat u de gegevens in de betreffende formulieren op de website invult en verstuurt. Tot de persoonsgegevens die worden geregistreerd, behoren met name:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres

De websitebeheerder heeft enkel de bedoeling om de persoonsgegevens conform deze richtlijn gegevensbescherming te gebruiken. De websitebeheerder behoudt zich echter het recht voor om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover dit gebruik voor andere doeleinden wettelijk voorschrift of wettelijk toelaatbaar is. Indien u niet wenst dat de persoonsgegevens door de websitebeheerder worden gebruikt, kunt u dit op elk moment aan de websitebeheerder mededelen en zal hij uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden gebruiken.

Waarom worden gegevens verzameld?

De websitebeheerder verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om u het gebruik van deze website te vergemakkelijken en om de webpresentatie en de aanbiedingen continu te verbeteren. Bovendien worden anonieme gegevens over uw gedrag voor statistische en analysedoeleinden gebruikt, om vervolgens de inhoud van de website te kunnen optimaliseren.

Bovendien kunnen bij de verzameling van gegevens gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen aan u worden doorgestuurd en aan de persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen worden toegewezen. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat u formulieren niet steeds weer opnieuw hoeft in te vullen of dat reeds bestaande services kunnen worden vermeld. Deze website maakt gebruik van de diensten van externe aanbieders, zie hierboven. Om de correcte uitvoering van deze diensten te kunnen garanderen, worden aanvullende gegevens geregistreerd. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over de nieuwste ontwikkelingen en evenmin actuele product- en service-informatie, dan kunt u dit op elke moment hier aan de websitebeheerder mededelen.

Hoe worden de gegevens verzameld?

Cookies

Algemeen

Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van de computer of op de gebruikersapparatuur wordt opgeslagen, voor zover u in uw browserinstelling toestemming hebt verleend voor de opslag van cookies.

Cookies helpen de websitebeheerder bij de analyse van het verkeer op de website. Bovendien weet de websitebeheerder via deze cookies dat u de website bezoekt. Cookies bieden de website de mogelijkheid om op u als individu te reageren. De website is zo geprogrammeerd dat deze zich aanpast aan uw gebruikersgedrag, doordat informatie over uw interesses en voorkeuren wordt verzameld en opgeslagen. Dit gebeurt allemaal door middel van cookies.

Al met al bieden deze cookies de websitebeheerder de mogelijkheid om u een betere website aan te bieden, doordat hij aan de hand van deze cookies weet, welke pagina’s van de website voor u nuttig en interessant zijn.

Een cookie biedt de websitebeheerder op geen enkele wijze toegang tot uw computer en tot enige informatie over uw persoon, behalve tot die gegevens die u vrijwillig aan de websitebeheerder verstrekt.

U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Maar indien u dit wenst, kunt u uw browserinstellingen zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. Wanneer u minder cookies accepteert, kan dit er echter toe leiden dat u de website niet volledig kunt gebruiken. Klik hier voor verdere informatie over cookies en uw browserinstellingen.

Contact voor bezwaar

Tip: Algemene deactivering van online reclame. Bovendien heeft u hier de mogelijkheid om online-reclame bij voorbaat te weigeren.

Volgens de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u het recht op informatieverstrekking over de gegevens die ten aanzien van u werden verzameld, en heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. U heeft het recht om bezwaar in te dienen en om een beperkte verwerking te verlangen. Wij zullen uw verzoek of aanvraag zeer serieus behandelen. Indien u van een van de boven vermelde rechten gebruik wenst te maken, meld u dit dan via:
info@vayaprojects.com
+43 5122 38 797

AFM
AFM